תמונות

סיכום השנה של אורן חזן צילום: מתוך הבוקר של קשת