תמונות

אחד ממשחקיו הטוביןם בארץ. איגיבור (אלן שיבר)