תמונות

למרות הכל, אנחנו הולכים נגדם (gettyimages)