תמונות

יום אחד הוא יתלה את הנעליים. זלאטן (gettyimages)