תמונות

פזם-חייל מילואים עם משקפת בשדה לשימוש פזם בלבד צילום: מיכאל גרשקוביץ