תמונות

פילאבסקי מול מאריבור. יחמיץ את הגומלין (עמית מצפה)