תמונות

וולטרוד היל, הרצחת וכמעט ירשת? צילום: חדשות 2