תמונות

תל אביבית, מטבח קערות גובה צילום: הגר דופלט