תמונות

ארבייטמן. לא סובל מחוסר בטחון (צפריר אביוב)