תמונות

פרוספר אזגי מובא להארכת מעצר, היום בבית משפט השלום (מור שאולי)