תמונות

ממשיכים לגרד ניצחונות. שחקני ב"ש (אלן שיבר)