תמונות

סול קמפבל במדי פומפי. גם התביעה שלו לא עזרה למצב הרוח של אברהם