תמונות

צלחות ביתילי, צלחת בעיצוב רון קדמי. צילום: אפרת אשל