תמונות

רבישווילי. יחתום על חוזה לשנתיים (אלן שיבר)