תמונות

סביטי ליפניה וגרוביישיץ´ באימון. החלוץ מתיש את הקבוצה (עמית מצפה)