תמונות

מתנחלים תקפו פלסטינים במהלך מסיק זיתים בחברון