תמונות

עזרא ואראל. מי יקח את כל הקופה? (יוסי שקל)