תמונות

קטן ובוקולי. חיפה מתכוננת למשחק עונה (דרור עינב)