תמונות

התובע: "לא נערכה כל עבירה מצד ב"ש" (אלן שיבר)