תמונות

מחמירים איתם? עוד אדום למכבי חיפה (אלן שיבר)