תמונות

דלה ימפולסקי. אבידה לא קלה לנתנייתים (מור שאולי)