תמונות

לוחמי הנח"ל , מסוק עם לוחמים מהנח"ל צילום: דו"צ