תמונות

למרות האצבע המשולשת, הקהל אוהב את במית' (עודד קרני)