תמונות

גזל מטפל בסבע. הפסד מול האקסית (משה חרמון)