תמונות

גיבסון. עכשיו יש לו גם עסק עם המשטרה (gettyimages)