תמונות

בופון, השאיר את הטעות מאחוריו? (gettyimages)