תמונות

ט´ונדיק. חיזוק מפתיעה בנוף של הליגה הלאומית