תמונות

יכול להוות יריב לנולה בגמר? נישיקורי (getty)