תמונות

פריטים לקיץ, כלים של יערה ניר כחלון. צילום תומר בורמד צילום: תומר בורמד