תמונות

נווטת חיל האוויר צילום: כרמל הורביץ, בטאון חיל האוויר