תמונות

נרקיס ברזני, כניסה שידה גובה צילום: ירון ולרשטיינר