תמונות

בית מדברי לירון, דלת עץ גובה צילום: אורי אקרמן