תמונות

בכורה טובה ונקיה מצהובים. גל לייבוביץ' (עודד קרני)