תמונות

מפגש בין משפחת הילד הפלסטיני למשפחת הילד היהודי שת צילום: דוברות מרכז שניידר