תמונות

אולי דואג, אבל לא לחוץ. בן שמעון (אלן שיבר)