תמונות

עזרא ממש להטריד, הפעם את אבוטבול (יוסי שקל)