תמונות

תמוז רומס את הגנת עכו. תמונה שמייצגת נאמנה את מהלך המשחק (יוסי ציפ