תמונות

ילדי הפועל, מישהו מהם יטוס לקייטנה? (רועי גלדסטון)