תמונות

לו לא איכפת מהשופט. ברוכיאן בטירוף (אלן שיבר)