תמונות

הכחולים רוצים לחזור לנצח. דנינו (אלן שיבר)