תמונות

ואן דר וארט מול דיאבי. משחק מצויין בוויט הארט ליין (רויטרס)