תמונות

אגב, הוא עדיין מסוגל לרוץ יותר מכל היתר (gettyimages)