תמונות

ברזיל, מונדיאל, מל"ט צילום: התעשייה האווירית