תמונות

מול סביליה הברך היתה בסדר. ומאז: כאבים (gettyimages)