תמונות

מתנדבים שהצילו כלבים משריפה צילום: יעל ארקין