תמונות

יחזור להכניע שוערים במדי הבאגיז? אנלקה (GETTYIMAGES)