תמונות

אביב בושינסקי בדרכו לישיבה: &"מקבלים את הכרעת הרוב&" (אלעד ירקון)