תמונות

רותם סרי – החייל שמגן עלייך (רומן שומונוב ואלכסנדר פלבניק)