תמונות

מבנים יהודיים בלוב, בעבר ובהווה צילום: המכון לחקר יהדות לוב