תמונות

ארץ המגף לרגליהם. טוטי וחבריו (gettyimages)